Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XLIX Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 7 czerwca 2018 r.

PDFNr XLIX-289-18 w spr. zmian budżetu gminy na 2018 r..pdf
PDFNr XLIX-290-18 w spr. zminy uchwały wpf.pdf
PDFNr XLIX-291-18 w spr. poboru opłaty za gosp. odpadami.pdf
PDFNr XLIX-292-18 w spr. poboru podatku.pdf
PDFNr XLIX-293-18 w spr. opłaty targowej.pdf
PDFNr XLIX-294-18 w spr. przyznaw. stypendium Wójta.pdf
 

Wersja XML