Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały L Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 czerwca 2018 r.


PDFNr L-295-18 w spr. zatwierdz. sprawozd. z wykon. budżetu.pdf
PDFNr L-296-18 w spr. udzielenia aboslut. z wykon. budżetu 2017.pdf
PDFNr L-297-18 w spr. zmiany budżetu gminy na 2018.r.pdf
PDFNr L-298-18 w spr. wprowadz. zm. w uchwale budżet. gminy na 2018r.pdf
PDFNr L-299-18 w spr. udziel. pomocy. finans. Gm. Krapkowice.pdf
PDFNr L-300-18 w spr. ustal. wynagordz. wojta.pdf
PDFNr L-301-18 w spr. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań-compressed.pdf
PDFNr L-302-18 w spr. uchwalenia liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholi.pdf

Wersja XML