Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół na terenie Gminy Strzeleczki, do Zesp. Szkół Spec. przy ul. Kościelnej 10 oraz do Zesp. Szkół Im. J. Kilińskiego przy ul. Ks. Duszy 7 w Krapkowicach w roku szkol. 2018 - 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDF588730-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 
SIWZ PDFSIWZ.pdf
 
Formularz ofertowy DOCZałacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc
 
Wykaz sprzętu DOCZałacznik nr 2 Wykaz sprzętu.doc
 
Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu DOCXOświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu - załacznik 3 nr do SIWZ 04.docx
 
Oświadczenie dot. podstawy wykluczenia DOCXOświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczeni - załącznik nr 4 do SIWZ 05.docx
 
Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej DOCXOświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ 06.docx
 
Wzór umowy DOCXZałącznik nr 6 a do SIWZ część I.docx
DOCXZałącznik nr 6 b do SIWZ Część II.docx
 

 

Wersja XML