Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym "Budowa 6 budynków o funkcji magazynów środków bojowych wraz z budową przyłączy i zewnętrznych instalacji...

 

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn. Budowa 6 budynków o funkcji magazynów środków bojowych wraz z budową przyłączy....pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego dot. wszczęcia postępowania w spr. inwestycji na terenie zamkniętym pn. Budowa 6 budynków o funkcji magazynów środków bojowych wraz z budową przyłączy i zewnętrznych instalacji podziemnych...na ter. komp.wojs. Krapkowice.pdf
 

Wersja XML