Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Kujawy oraz Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Smolarnia - II zapytanie cenowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFOgłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z otwarcia ofert OSA II.pdf
 
Zapytanie cenowe PDFZapytanie cenowe.pdf
 
Formularz ofertowy DOCXZałącznik nr 1 do zapytania cenowego wzór oferty OSA.docx
 
Wzór umowy DOCwzór umowy - załącznik nr 2.doc
 
Projekty zagospodarowania terenu PDF01 projekt zagospodarowania terenu Kujawy.pdf
PDF01 projekt zagospodarowania terenu Smolarnia.pdf
 
Opisy techniczne PDF02 opis techniczny Kujawy.pdf
PDF02 opis techniczny Smolarnia.doc.pdf
 
Przedmiary PDF03 przedmiar plac zabaw Kujawy.pdf
PDF03 przedmiar plac zabaw Smolarnia.pdf
 

 

Wersja XML