Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018

http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2018/06/Obwieszczenie-Wojew%C3%B3dzkiej-Komisji-Wyborczej-w-Opolu-z-dnia-27-wrze%C5%9Bnia-2018-r.-o-zarejestrowanych-listach-kandydat%C3%B3w-na-radnych.pdf

Wersja XML