Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFzawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (003).pdf
 
Informacja z sesji otwarcia ofert DOCXInformacja z otwarcia ofert 16.11.2018r_.docx
 
Odpowiedzi na pytania Wykonawców PDFOdpowiedzi na zapytania.pdf
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 645881-N-2018.pdf
 
SIWZ PDFSIWZ.pdf
 
Formularz ofertowy DOCZalacznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy.doc
 
Oświadczenie o grupie kapitałowej DOCXOświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SIWZ.docx
 
Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego DOCZalacznik nr 3 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu GUD.doc
 
Wykaz dostaw DOCZalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
 
Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu DOCXOświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu - załacznik nr 5 do SIWZ.docx
 
Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania DOCXOświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczeni - załącznik nr 6 do SIWZ.docx
 
Wzór umowy ( obiekty ) DOCXzałącznik nr 7 b wzór umowy obiekty.docx
DOCXzałącznik nr 7 b wzór umowy obiekty.docx
 
Wzór umowy  ( ulice ) DOCXzałącznik nr 7a wzór umowy ulice.docx
DOCXzałącznik nr 7a wzór umowy ulice.docx
 
Wykaz punktów poboru energii DOCXzalacznik-nr-8-do SIWZ obiekty.docx
 
Wykaz miejsc publicznych i ulic poboru energii elektrycznej DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ.docx
 

 

Wersja XML