Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały LIV Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 8 listopada 2018 r.

PDFNr LIV-312-18 w spr. gornej stawki za opróż, zb. bezopdływ. i transportu nieczystosci.pdf
PDFNr LIV-313-18 w spr. zatw. spraowzdań z prac komisji.pdf
PDFNr LIV-314-18 w spr. uchwalenia statutu gminy.pdf
 

Wersja XML