Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KADENCJA 2018 - 2023


     2022

 

70. PDFNr 70-22 z 05.07.2022 r. w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie uzyskania listy rolników zainteresowanych przekazaniem nieruchomości na cele związane z budową elektrowni wiatrowych.pdf

69. PDFNr 69-22 z 28.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf

68. PDFNr 68-22 z 23.06.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLVII-297-22 Rady Gminy Strzeleczki z 23.06.2022 r.pdf
PDFNr 68-22 z 23.06.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLVII-297-22 Rady Gminy Strzeleczki z 23.06.2022 r. (skan).pdf


67. PDFNr 67-22 z 14.06.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf
PDFNr 67-22 z 14.06.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf


66. PDFNr 66-22 z 10.06.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf
PDFNr 66-22 z 10.06.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf


65. PDFNr 65-22 z 10.06.2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022(skan).pdf
PDFNr 65-22 z 10.06.2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf


64. PDFNr 64-22 z 08.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf
PDFNr 64-22 z 08.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf


63. PDFNr 63-22 z 08.06.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf
PDFNr 63-22 z 08.06.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf


62a. PDFNr 62a-22 z 231.05.2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFNr 62a-22 z 231.05.2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi (skan).pdf


62. PDFNr 62-22 z 27.05.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf
PDFNr 62-22 z 27.05.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022(skan).pdf


61.  PDFNr 61-22 z 27.05.2022 r. w sprawie powołania zastępcy wójta gminy Strzeleczki oraz ustalenia jego wynagrodzenia (skan).pdf
PDFNr 61-22 z 27.05.2022 r. w sprawie powołania zastępcy wójta gminy Strzeleczki oraz ustalenia jego wynagrodzenia.pdf


60. PDFNr 60-22 z 27.05.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmian rodzaju miejscowości Serwitut - przysiółek na Serwitut wieś (skan).pdf 
PDFNr 60-22 z 27.05.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmian rodzaju miejscowości Serwitut - przysiółek na Serwitut wieś (skan).pdf


59. PDFNr 59-22 z 27.05.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.pdf
PDFNr 59-22 z 27.05.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego (skan).pdf


58. PDFNr 58-22 z 27.05.2022 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji wielokrotnej złożonej w przedmiocie nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w ilości 3 godzin tygodniowo.pdf
PDFNr 58-22 z 27.05.2022 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji wielokrotnej złożonej w przedmiocie nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w ilości 3 godzin tygodniowo(skan).pdf


57. PDFNr 57-22 z 27.05.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf 
PDFNr 57-22 z 27.05.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf


56. PDFNr 56-22 z 26.05.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLVI-290-22 Rady Gminy Strzeleczki z 26.05.2022 r..pdf
PDFNr 56-22 z 26.05.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLVI-290-22 Rady Gminy Strzeleczki z 26.05.2022 r.(skan).pdf


55. PDFNr 55-22 z 19.05.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf
PDFNr 55-22 z 19.05.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022(skan).pdf


54. PDFnr 54-22 z 18.05.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf
PDFnr 54-22 z 18.05.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego(skan).pdf


53. PDFnr 53-22 z 18.05.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf
PDFnr 53-22 z 18.05.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego(skan).pdf


52. PDFnr 52-22 z 18.05.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf
PDFnr 52-22 z 18.05.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (skan).pdf


51. PDFNr 51-22 z 16.05.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf 
PDFNr 51-22 z 16.05.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022(skan).pdf


50a. PDFNr 50a-22 z 10.05.2022 r. w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji.pdf
PDFNr 50a-22 z 10.05.2022 r. w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji (skan).pdf


50. PDFNr 50-22 z 09.05.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pub. w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert (skan).pdf
PDFNR50-2~1.PDF


49. PDFNr 49-22 z 09.05.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf  
PDFNr 49-22 z 09.05.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf


48. PDFNr 48-22 z 05.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach.pdf
PDFNr 48-22 z 05.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach.(skan)pdf.pdf


47. PDFNr 47-22 z 05.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.pdf
PDFNr 47-22 z 05.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach (skan).pdf


46.PDFNr 46-22 z 28.04.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLV-288-22 Rady Gminy Strzeleczki z 28.04.2022 r..pdf
PDFNr 46-22 z 28.04.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLV-288-22 Rady Gminy Strzeleczki z 28.04.2022 r.(skan).pdf


45.PDFNr 45-22 z 27.04.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf


44. PDFNr 44-22 z 22.04.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publ. w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert (skan).pdf
PDFNR44-2~1.PDF


43. PDFNr 43-22 z 21.04.2022 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień Sekretarzowi Gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr 43-22 z 21.04.2022 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień Sekretarzowi Gminy Strzeleczki (skan).pdf


42. PDFNr 42-22 z 21.04.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf
PDFNr 42-22 z 21.04.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022(skan).pdf


41. PDFNr 41-22 z 19.04.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach.pdf
PDFNr 41-22 z 19.04.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach (skan).pdf


40. PDFNr 40-22 z 19.04.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Racławiczkach.pdf
PDFNr 40-22 z 19.04.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Racławiczkach (skan).pdf


39. PDFNr 39-22 z 13.04.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf
PDFNr 39-22 z 13.04.2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf


38. PDFNr 38-22 z 14.04.2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach.pdf
PDFNr 38-22 z 14.04.2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach(skan).pdf


37. PDFNr 37-22 z 14.04.2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Racławiczkach.pdf
PDFNr 37-22 z 14.04.2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Racławiczkach(skan).pdf


36. PDFNr 36-22 z 11.04.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (skan).pdf 
PDFNr 36-22 z 11.04.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf


35.  PDFNr 35-22 z 11.04.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki (skan).pdf
PDFNr 35-22 z 11.04.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki.pdf


34. PDFNr 34-22 z 07.04.2022 w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLIV-286-22 Rady Gminy Strzeleczki z 07.04.2022 r..pdf
PDFNr 34-22 z 07.04.2022 w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLIV-286-22 Rady Gminy Strzeleczki z 07.04.2022 r.(skan).pdf


33. PDFNr 33-22 z 04.04.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach.pdf
PDFNr 33-22 z 04.04.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach(skan).pdf


32. PDFNr 32-22 z 04.04.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Racławiczkach.pdf
PDFNr 32-22 z 04.04.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Racławiczkach(skan).pdf


31a PDFNr 31a-22 z 01.04.2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr 31a-22 z 01.04.2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzeleczki(skan).pdf


31. PDFNr 31-22 z 31.03.2022 w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLIII-279-22 Rady Gminy STrzeleczki z 31.03.2022 r..pdf
PDFNr 31-22 z 31.03.2022 w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLIII-279-22 Rady Gminy STrzeleczki z 31.03.2022 r.(skan).pdf


30. PDFNr 30-22 z 30.03.2022 r. w sprawie zasad udostępniania stawu rybnego w Dobrej, stanowiącego własność Gminy Strzeleczki do celów amatorskiego połowu ryb.pdf
PDFNr 30-22 z 30.03.2022 r. w sprawie zasad udostępniania stawu rybnego w Dobrej, stanowiącego własność Gminy Strzeleczki do celów amatorskiego połowu ryb(skan).pdf


29.PDFNr 29-22 z 30.03.2022 w sprawie sprawozdania rocznegoz wykonania budżetu gminy za rok 2021 (skan).pdf 
PDFNr 29-22 z 30.03.2022 w sprawie sprawozdania rocznegoz wykonania budżetu gminy za rok 2021.pdf


28. PDFNr 28-22 z 28.03.2022 zmieniające zarządzenie nr 76-20 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego (HNS) na terenie gm. Strzeleczki.pdf
PDFNr 28-22 z 28.03.2022 zmieniające zarządzenie nr 76-20 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego (HNS) na terenie gm. Strzeleczki(skan).pdf


27.PDFNr 27-22 z 21.03.2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Strzeleczki do zaciągania zobowiązań w imieniu gminy.pdf 
PDFNr 27-22 z 21.03.2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Strzeleczki do zaciągania zobowiązań w imieniu gminy(skan).pdf


26. PDFNr 26-22 z 18.03.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf
PDFNr 26-22 z 18.03.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf


25.PDFNr 25-22 z 17.03.2022 w w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach i Szkoły Podstawowej w Racławiczkach.pdf
PDFNr 25-22 z 17.03.2022 w w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach i Szkoły Podstawowej w Racławiczkach(skan).pdf


24. PDFNr 24-22 z 28.02.2022 w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf
PDFNr 24-22 z 28.02.2022 w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 (skan).pdf


23. PDFNr 23-22 z 25.02.2022 w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf
PDFNr 23-22 z 25.02.2022 w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022(skan).pdf


22. PDFNr 22-22 z 25.02.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf
PDFNr 22-22 z 25.02.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022(skan).pdf


21.PDFNr 21-22 z 24.02.2022 w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLII-273-22 Rady Gminy z dnia 24 lutego 2022 r..pdf
PDFNr 21-22 z 24.02.2022 w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLII-273-22 Rady Gminy z dnia 24 lutego 2022 r.(skan).pdf


20. PDFNr 20-22 z 21.02.2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu niograniczonego.pdf
PDFNr 20-22 z 21.02.2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu niograniczonego (skan).pdf


19. PDFNr 19-22 z 16.02.2022 w sprawie gospodarowania przez jednostki organizacyjne Gminy Strzeleczki zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchmwgo (skan).pdf 
PDFNr 19-22 z 16.02.2022 w sprawie gospodarowania przez jednostki organizacyjne Gminy Strzeleczki zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchmego.pdf


18. PDFNr 18-22 z 04.02.2022 w sprawie zmiany regulaminu zamówień publicznych (skan).pdf
PDFNr 18-22 z 04.02.2022 w sprawie zmiany regulaminu zamówień publicznych.pdf


17. PDFNr 17-22 z 02.02.2022 w sprawie powołania komisji przetarhowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji.pdf
PDFNr 17-22 z 02.02.2022 w sprawie powołania komisji przetarhowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji (skan).pdf


16. PDFNr 16-22 z 01.02.2022 r. w sprawie powołania Dykrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach.pdf
PDFNr 16-22 z 01.02.2022 r. w sprawie powołania Dykrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach (skan).pdf


15. PDFNr 15-22 z 31.01.2022 w sprawie ustalenia na 2022 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.pdf
PDFNr 15-22 z 31.01.2022 w sprawie ustalenia na 2022 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych (skan).pdf


14. PDFNr 14-22 z 31.01.2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora i wicedyrektora przedszkola (skan).pdf 
PDFNr 14-22 z 31.01.2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora i wicedyrektora przedszkola.pdf


13.PDFnr 13-22 z 31.01.2022 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki.pdf 
PDFnr 13-22 z 31.01.2022 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki(skan).pdf


12.PDFnr 12-22 z 31.01.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022.pdf 
PDFnr 12-22 z 31.01.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022(skan).pdf


11. PDFNr 11-22 z 31.01.2022 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Strzeleczki w 2022 roku(skan).pdf
PDFNr 11-22 z 31.01.2022 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Strzeleczki w 2022 roku.pdf


10.PDFnr 10-22 z 27.01.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLI-265-22.pdf 
PDFnr 10-22 z 27.01.2022 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2022 r. do Uchwały Nr XLI-265-22(skan).pdf


9. PDFNr 9-22 z 21.01.2022 r. w sprawie powołania przedstawicieli OPP do komisji konkursowej.pdf 
PDFNr 9-22 z 21.01.2022 r. w sprawie powołania przedstawicieli OPP do komisji konkursowej(skan).pdf


8. PDFNr 8-22 z 21.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2022 rok.zipx.pdf 
PDFNr 8-22 z 21.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2022 rok(skan).pdf


7. PDFNr 7-22 z 21.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kutury fizycznej i sportu.pdf 
PDFNr 7-22 z 21.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kutury fizycznej i sportu (skan).pdf


6. PDFnr 6-22 z 18.01.2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego na rok szkolny 2022-2023.pdf
PDFnr 6-22 z 18.01.2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego na rok szkolny 2022-2023 (skan).pdf


5. PDFnr 5-22 z 07.01.2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDFnr 5-22 z 07.01.2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej (skan).pdf


4. PDFnr 4-22 z 05.01.2022 r. w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Strzeleczki w roku szkolnym 2021-2022.pdf
PDFnr 4-22 z 05.01.2022 r. w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Strzeleczki w roku szkolnym 2021-2022 (skan).pdf


3. PDFNr 3-22 z 04.01.2022 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gmin do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału.pdf
PDFNr 3-22 z 04.01.2022 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gmin do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału (skan).pdf


2. PDFNr 2-22 z 04.01.2022 r. w sprawie ustalenia stawek amortyzacyjnych na rok 2022 w gminie Strzeleczki.pdf
PDFNr 2-22 z 04.01.2022 r. w sprawie ustalenia stawek amortyzacyjnych na rok 2022 w gminie Strzeleczki (skan)pdf.pdf


1. PDFNr 1-22 z 04.01.2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczki na 2022 rok.pdf

 

     2021

146. PDFNr 146-21 z 30.12.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.pdf
PDFNr 146-21 z 30.12.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę(skan).pdf


145.  PDFNr 145-21 z 30.12.2021 r. w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.pdf
PDFNr 145-21 z 30.12.2021 r. w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości (skan).pdf


144. PDFnr 144-21 z 30.12.2021 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy.pdf 
PDFnr 144-21 z 30.12.2021 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy (skan).pdf


143. PDFnr 143-21 z 23.12.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf
PDFnr 143-21 z 23.12.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf


142. PDFnr 142-21 z 23.12.2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych (skan).pdf
PDFnr 142-21 z 23.12.2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.pdf


141. PDFnr 141-21 z 17.12.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publlicznego.pdf
PDFnr 141-21 z 17.12.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publlicznego (skan).pdf


140. PDFnr 140-21 z 09.12.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
PDFnr 140-21 z 09.12.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf


139. PDFnr 139-21 z 09.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. oraz projektu zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFnr 139-21 z 09.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. oraz projektu zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej (skan).pdf


138. PDFnr 138-21 z 09.12.2021 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXIX-254-21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 9.12.2021 r..pdf
PDFnr 138-21 z 09.12.2021 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXIX-254-21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 9.12.2021 r. (Skan).pdf


137. PDFNr 137-21 z 06.12.2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku.pdf
PDFNr 137-21 z 06.12.2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku (skan).pdf


136. PDFnr 136-21 z 03.12.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
PDFnr 136-21 z 03.12.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf


135. PDFNr 135-21 z 01.12.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowywm (skan).pdf
PDFNr 135-21 z 01.12.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowywm.pdf


134. PDFNr 134-21 z 30.11.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
PDFNr 134-21 z 30.11.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021(skan).pdf


133. PDFnr 133-21 z 29.11.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
PDFnr 133-21 z 29.11.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf


132. PDFNr 132-21 z 26.11.2021 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania oraz oceniajacej poprawność wykonania zadania.pdf
PDFNr 132-21 z 26.11.2021 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania oraz oceniajacej poprawność wykonania zadania (skan.pdf


131. PDFNr 131-21 z 25.11.2021 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXVIII-240-21 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2021 r..pdf
PDFNr 131-21 z 25.11.2021 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXVIII-240-21 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2021 r.(skan).pdf


130. PDFnr 130-21 z 24.11.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf
PDFnr 130-21 z 24.11.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf


129. PDFnr 129-21 z 17.11.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf
PDFnr 129-21 z 17.11.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 .pdf


128. PDFNr 128-21 z 16.11.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (skan).pdf
PDFNr 128-21 z 16.11.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf 


127. PDFNr 127-21 z 16.11.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (skan).pdf
PDFNr 127-21 z 16.11.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf


126. PDFNr 126-21 z 10.11.2021 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2022 r. oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej (skan).pdf


125. PDFNr 125-21 z 09.11.2021 r. w sprawie ekwiwalentu na materiały piśmienne w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych.pdf
PDFNr 125-21 z 09.11.2021 r. w sprawie ekwiwalentu na materiały piśmienne w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych (skan).pdf


124. PDFNr 124-21 z 08.11.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i najmu gruntów stanowiących własność Gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr 124-21 z 08.11.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i najmu gruntów stanowiących własność Gminy Strzeleczki (skan).pdf


123. PDFNr 123-21 z 08.11.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
PDFNr 123-21 z 08.11.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf


122. PDFNr 122-21 z 08.11.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
PDFNr 122-21 z 08.11.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf


121. PDFNr 121-21 z 08.11.2021 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.pdf
PDFNr 121-21 z 08.11.2021 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (skan).pdf


120. PDFNr 120-21 z 29.10.2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Strzeleczkach.pdf
PDFNr 120-21 z 29.10.2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Strzeleczkach (skan).pdf


119. PDFNr 119-21 z 29.10.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr 119-21 z 29.10.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzeleczki (skan).pdf


118. PDFNr 118-21 z 28.10.2021 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr 118-21 z 28.10.2021 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki (skan).pdf


117. PDFNr 117-21 z 28.10.2021 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr 117-21 z 28.10.2021 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki (skan).pdf


116. PDFNr 116-21 z 28.10.2021 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr 116-21 z 28.10.2021 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki (skan)).pdf


115. PDFNr 115-21 z 25.10.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
PDFNr 115-21 z 25.10.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf


114. PDFNr 114-21 z 22.10.2021 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały.pdf
PDFNr 114-21 z 22.10.2021 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały (skan).pdf


113. PDFNr 113-21 z 21.10.2021 r. w sprawie zmiany składu Społecznej Rady Programowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury.pdf
PDFNr 113-21 z 21.10.2021 r. w sprawie zmiany składu Społecznej Rady Programowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury (skan).pdf


112. PDFNr 112-21 z 20.10.2021 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy.pdf
PDFNr 112-21 z 20.10.2021 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy (skan).pdf


111. PDFNr 111-21 z 19.10.2021 r. w sprawie przeprowadzenia komsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami (skan).pdf
PDFNr 111-21 z 19.10.2021 r. w sprawie przeprowadzenia komsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.pdf


110. PDFNr 110-21 z 07.10.21 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.pdf
PDFNr 110-21 z 07.10.21 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (pdf).pdf


109. PDFNr 109-21 z 07.10.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
PDFNr 109-21 z 07.10.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf


108. PDFNr 108-21 z 07.10.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
PDFNr 108-21 z 07.10.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf


107. PDFNr 107-21 z 30.09.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
PDFNr 107-21 z 30.09.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf


106. PDFNr 106-21 z 29.09.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
PDFNr 106-21 z 29.09.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf


105. PDFNr 105-21 z 24.09.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
PDFNr 105-21 z 24.09.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf


104. PDFNr 104-21 z 23.09.21 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji ....pdf
PDFNr 104-21 z 23.09.21 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji ...(skan).pdf


103. PDFNr 103-21 z 16.09.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
PDFNr 103-21 z 16.09.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf


102. PDFNr 102-21 z 15.09.21 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXVI-221-21 Rady Gminy z dnia 15 września 2021 r..pdf
PDFNr 102-21 z 15.09.21 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXVI-221-21 Rady Gminy z dnia 15 września 2021 r. (skan).pdf


101.PDFNr 101-21 z 10.09.21 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.pdf
PDFNr 101-21 z 10.09.21 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego(skan).pdf


100. PDFNr 100-21 z 10.09.21 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.pdf
PDFNr 100-21 z 10.09.21 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego (skan).pdf


99. PDFNr 99-21 z 10.09.21 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego.pdf
PDFNr 99-21 z 10.09.21 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego (skan).pdf


98. PDFNr 98-21 z 01.09.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
PDFNr 98-21 z 01.09.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf


97. PDFNr 97-21 z 01.09.21 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół w przypadku ich nieobecności na rok szkolny 2021-2022.pdf
PDFNr 97-21 z 01.09.21 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół w przypadku ich nieobecności na rok szkolny 2021-2022 (skan).pdf


96. PDFNr 96-21 z 31.08.21 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami i dziećmi w czasie dowozu do szkół.pdf
PDFNr 96-21 z 31.08.21 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami i dziećmi w czasie dowozu do szkół (skan).pdf


95. PDFNr 95-21 z 31.08.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
PDFNr 95-21 z 31.08.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf


94a. PDFNr 94a-21 z 30.08.21 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku”.pdf
PDFNr 94a-21 z 30.08.21 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku (skan).pdf


94. PDFNr 94-21 z 20.08.21 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego za zadanie.pdf
PDFNr 94-21 z 20.08.21 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego za zadanie (skan).pdf


93. PDFNr 93-21 z 20.08.21 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach i Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach.pdf
PDFNr 93-21 z 20.08.21 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach i Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach (skan).pdf


92. PDFNr 92-21 z 20.08.21 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r..pdf
PDFNr 92-21 z 20.08.21 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.(skan).pdf


91. PDFNr 91-21 z 16.08.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
PDFNr 91-21 z 16.08.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf


90. PDFNr 90-21 z 11.08.21 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXV-215-21 Rady Gminy z dnia 11 sierpnia 2021 r..pdf
PDFNr 90-21 z 11.08.21 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXV-215-21 Rady Gminy z dnia 11 sierpnia 2021 r. (skan).pdf


89. PDFNr 89-21 z 10.08.21 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr 89-21 z 10.08.21 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki (skan).pdf


88. PDFNr 88-21 z 04.08.21 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania oraz oceniającej poprawność wykonania zadania.pdf
PDFNr 88-21 z 04.08.21 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania oraz oceniającej poprawność wykonania zadania (skan).pdf


87. PDFNr 87-21 z 04.08.21 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
PDFNr 87-21 z 04.08.21 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej (skan).pdf


86. PDFNr 86-21 z 02.08.21 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania.pdf
PDFNr 86-21 z 02.08.21 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania (skan).pdf


85. PDFNr 85-21 z 23.07.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finasowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
PDFNr 85-21 z 23.07.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finasowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf


84. PDFNr 84-21 z 22.07.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finasowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf
PDFNr 84-21 z 22.07.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finasowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf


83. PDFNr 83-21 z 14.07.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finasowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf
PDFNr 83-21 z 14.07.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finasowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf


82. PDFNr 82-21 z 01.07.21 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Gminy Strzeleczki (skan).pdf
PDFNr 82-21 z 01.07.21 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Gminy Strzeleczki.pdf


81. PDFNr 81-21 z 01.07.21 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki (skan).pdf
PDFNr 81-21 z 01.07.21 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki.pdf


80. PDFNr 80-21 z 01.07.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf
PDFNr 80-21 z 01.07.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf


79. PDFNr 79-21 z 01.07.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej (skan).pdf
PDFNr 79-21 z 01.07.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf


78. PDFNr 78-21 z 01.07.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej (skan).pdf
PDFNr 78-21 z 01.07.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf


77. PDFNr 77-21 z 30.06.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 202.pdf
PDFNr 77-21 z 30.06.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf


76. PDFNr 76-21 z 30.06.21 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organiacyjnych fminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchway Nr XXXIV-204-21 z 30.06.201 (skan).pdf
PDFNr 76-21 z 30.06.21 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organiacyjnych fminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchway Nr XXXIV-204-21 z 30.06.201.pdf


75.PDFNr 75-21 z 28.06.21 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr 75-21 z 28.06.21 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Strzeleczki (skan).pdf


74. PDFNr 74-21 z 21.06.21 r. w sprawie powołania kimisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego (skan).pdf
PDFNr 74-21 z 21.06.21 r. w sprawie powołania kimisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego.pdf


73. PDFNr 73-21 z 18.06.21 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (skan).pdf


72. PDFNr 72-21 z 14.06.21 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gmiy Strzeleczki (skan).pdf
PDFNr 72-21 z 14.06.21 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gmiy Strzeleczki.pdf


71. PDFNr 71-21 z 10.06.21 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej (skan).pdf
PDFNr 71-21 z 10.06.21 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf


70. PDFNr 70-21 z 07.06.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planów finansowych jednostek orgnizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf
PDFNr 70-21 z 07.06.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planów finansowych jednostek orgnizacyjnych na rok 2021.pdf


69. PDFNr 69-21 z 07.06.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek orgnizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf
PDFNr 69-21 z 07.06.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek orgnizacyjnych na rok 2021.pdf


68. PDFNr 68-21 z 02.06.21 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego znajdującego się na stanie Urzędu Gminy (skan).pdf
PDFNr 68-21 z 02.06.21 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego znajdującego się na stanie Urzędu Gminy.pdf


67. PDFNr 67-21 z 01.06.21 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzeleczki (skan).pdf
PDFNr 67-21 z 01.06.21 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzeleczki.pdf


66. PDFNr 66-21 z 28.05.21 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektornicznej i ustalenia jej regulaminu organizacji i tryby działania (skan).pdf


65. PDFNr 65-21 z 28.05.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf
PDFNr 65-21 z 28.05.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf


64. PDFNr 64-21 z 27.05.21 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXIII-196-21 Rady Gmint Strzeleczki z dnia 27.05.2021 r. (skan).pdf
PDFNr 64-21 z 27.05.21 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXIII-196-21 Rady Gmint Strzeleczki z dnia 27.05.2021 r..pdf


63. PDFNr 63-21 z 26.05.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf
PDFNr 63-21 z 26.05.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf


62. PDFNr 62-21 z 19.05.21 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych oraz samochodów prywatnych do celów służbowych w UG Strzeleczki (skan).pdf


61. PDFNr 61-21 z 18.05.21 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 (skan).pdf


60. PDFNr 60-21 z 17.05.21 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego.pdf
59. PDFNr 59-21 z 17.05.21 r. w sprawie sporządzenia wykazu neiruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ograniczonego.pdf
58. PDFNr 58-21 z 14.05.21r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi w 2020.pdf
57. PDFNr 57-21 z 12.05.21 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf
56. PDFNr 56-21 z 12.05.21 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
55. PDFNr 55-21 z 11.05.21 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
54. PDFNr 54-21 z 07.05.21 r. - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Insytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznejw Strzeleczkach.pdf
53. PDFNr 53-21 z 07.05.21 r. - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Insytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.pdf
52. PDFNr 52-21 z 7.05.2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
51. PDFNr 51-21 z 5.05.2021 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki.pdf
50. PDFNr 50-21 z 28.04.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2021 r..pdf
49. PDFNr 49-21 z 28.04.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r..pdf
48. PDFNr 48-21 z 21.04.2021 r. w sprawie powolania komisji rekrutacyjnej.pdf
47. PDFNr 47-21 z 16.04.2021 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy.pdf
46. PDFNr 46-21 z 7.04.21 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminy udzielania zamówień publiczych w Urzedzie Gminy Strzeleczki.pdf
45. PDFNr 45-21 z 07.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia logo Gminy Strzeleczki.pdf
44. PDFNr 44-21 z 07.04.2021 r w sprawie wprowadzenia procedury realizacji przez Gminę Strzeleczki obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych.pdf
43. PDFNr 43-21 z 07.04.2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne i jednostki obsługujące.pdf
42. PDFNr 42-21 z 31.03.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
41. PDFNr 41-21 z 31.03.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
40. PDFNr 40-21 z 29.03.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki.pdf
39. PDFNr 39-21 z 26.03.2021 r. w sprawie powołania składu Społecznej Rady Programowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Strzeleczkach.pdf
38. PDFNr 38-21 z 25.03.2021 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały Nr XXXI-190-21.pdf
37. PDFNr 37-21 z 25.03.21 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2020.pdf
36. PDFNr 36-21 z 23.03.2021 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki.pdf
35. PDFNr 35-21 z 15.03.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
34. PDFNr 34-21 z 15.03.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
33. PDFNr 33-21 z 15.03.2021 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Strzeleczki.pdf
32. PDFNr 32-21 z 09.03.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
31. PDFNr 31-21 z 04.03.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
30. PDFNr 30-21 z 04.03.21 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
29. PDFNr 29-21 z 01.03.21 r. w sprawie obniżania ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Szkolnej 35 w miejscowości Dobra.pdf
28. PDFNr 28-21 z 01.03.2021 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Strzeleczki.pdf
27. PDFNr 27-21 z 25.02.2021 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r..pdf
26. PDFNr 26-21 z 15.02.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
25. PDFNr 25-21 z 12.02.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
24. PDFNr 24-21 z 21.02.2021 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Strzeleczki w 2021 r..pdf
23. PDFNr 23-21 z 08.02.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
22. PDFNr 22-21 z 08.02.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej pod wynajem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.pdf
21. PDFNr 21-21 z 08.02.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.pdf
20. PDFNr 20-21 z 05.02.2021 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont.pdf
19. PDFNr 19-21 z 02.02.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r..pdf
18. PDFNr 18-21 z 29.01.2021 r. w sprawie ustalenia na 2021 rok planu podziału środkó w zakresie dofinansowania zawodowego naucyzcieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.pdf
17. PDFNr 17-21 z 29.01.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
16. PDFNr 16-21 z 29.01.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
15. PDFNr 15-21 z 28.01.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021.pdf
14A. PDFNr 14A-21 z 26.01.2021 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gmin do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału.pdf
14. PDFNr 14-21 z 26.01.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf
13. PDFNr 13-21 z 25.01.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
12. PDFNr 12-21 z 20.01.2021 r. w sprawie oreślenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021 na 2022 do klas I szkół podstawowych .....pdf
11. PDFNr 11-21 z 20.01.2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021 na 2022 do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Strzeleczki.pdf
10A. PDFZarządzenie Nr 10A-21 z 15.01.2021 r. w sprawie powołania koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.pdf
10. PDFNr 10-21 z 15.01.2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Strzeleczkach.pdf
9. PDFNr 9-21 z 15.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.pdf
8. PDFNr 8-21 z 15.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku.pdf
7. PDFNr 7-21 z 15.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2021.pdf
6. PDFNr 6-21 z 08.01.2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Strzeleczkach.pdf
5. PDFNr 5-21 z 05.01.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
4. PDFNr 4-21 z 05.01.2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
3. PDFNr 3-21 z 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego RFIL.pdf
2. PDFNr 2-21 z 04.01.2021 r. w sprawie ustalenia stawek amortyzacyjnych na rok 2021 w gminie Strzeleczki.pdf
1. PDFNr 1-21 z 04.01.2021 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczki na 2021 rok.pdf

         2020

          2019

           2018

Wersja XML