Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały II Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29.11.2018

PDFNr II-3-18 z 29.11.2018 r. w spr. stałych komisji rady gminy.pdf
PDFNr II-4-18 z 29.11.2018 r. w spr. zmian budżetu gminy na 2018 r..pdf
PDFNr II-5-18 z 29.11.2018r. w sprawie zmiany wpf..pdf
PDFNr II-6-18 z 29.11.2018 r. w spr. wprowadz. zm. w uchwale budżet. na 2018r..pdf
PDFNr II-7-18 z 29.11.2018 r. w spr. ustalenia wys. diet radnych.pdf
PDFNr II-8-18 z 29.11.2018 r. w spr. ustalenia wys. wynagrodzenia wójta.pdf
PDFNr II-9-18 z 29.11.2018 r. w spr. służebności_przesyłu.pdf
PDFNr II-10-18 z 29.11.2018 r. w spr. dotacji celowych_piece.pdf
PDFNr II-11-18 z 29.11.2018 r. w spr. Program współpracy z org. pozarządowymi_pożytek publiczny.pdf

Wersja XML