Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały III Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r.

PDFNr III-12-18 z 19.12.2018 r. w spr. uchwalenia budżetu gminy 2019.pdf
PDFNr III-13-18 z 19.12.2018 r. w spr. zmiany wpf 2019_z_załacznikami.pdf
PDFNr III-14-18 z 19.12.2018 r. w spr. zmian budżetu gminy na 2018 r..pdf
PDFNr III-15-18 z 19.12.2018 r. w spr. przyjecia Programu usuwania azbestu.pdf
PDFNr III-16-18 z 19.12.2018 r. w spr. podwyższenia kryterium dochodowego.pdf
PDFNr III-17-18 z 19.12.2018 r. w spr.określenia zasad zwortu wydatków.pdf
PDFNr III-18-18 z 19.12.2018 r. w spr.przyjęcia programu osłonowego.pdf
PDFNr III-19-18 z 19.12.2018 r. w spr.odpłatności za pobyyt w schronisku dla bezdomnych.pdf
PDFNr III-20-18 z 19.12.2018 r. w spr.skargi na Wójta.pdf
PDFNr III-21-18 z 19.12.2018 r. w spr.skargi na Dyrektora GOK.pdf
PDFNr III-22-18 z 19.12.2018 r. w spr. wyboru przedstawicieli AQUA.pdf
 

Wersja XML