Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały IV Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 stycznia 2019 r.

PDFNr IV-23-19 z 30.01.2019 r. w spr. zmian budżetu gminy na 2018 r..pdf
PDFNr IV-24-19 z 30.01.2019 r. w spr. dofinansowania do żłobków.pdf
PDFNr IV-25-19 z 30.01.2019 r. w spr. studium.pdf
PDFNr IV-26-19 z 30.01.2019 r. w spr. przyjęcia_programu_ochrony_srodowiska.pdf
PDFNr IV-27-19 z 30.01.2019 r. w spr.wykazu_nazw_ulic.pdf
PDFNr IV-28-19 z 30.01.2019 r. w spr. planów_pracy_komisji.pdf
PDFNr IV-29-19 z 30.01.2019 r. w spr. przyjęcia_programu_profilaktyki_alkoholowej.pdf
PDFNr IV-30-19 z 30.01.2019 r. w spr. zmiany_uchwały_Lokalna_karta_dużej_rodziny_i_seniora.pdf
PDFNr IV-31-19 z 30.01.2019 r. w spr. projektu_regulaminu_dostarczania_wody.pdf
PDFNr IV-32-19 z 30.01.2019 r. w spr. nabycie_nieruchomości.pdf
PDFNr IV-33-19 z 30.01.2019 r. w spr. diet_dla_radnych.pdf

Wersja XML