Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały V Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 lutego 2019 r.

PDFNr V-34-19 z 28.02.2019 r. w spr.zmian budżetu na 2019 r..pdf
PDFNr V-35-19 z 28.02.2019 r. w spr.opłaty targowej.pdf
PDFNr V-36-19 z 28.02.2019 r. w spr.poboru podatku_inkaso.pdf
PDFNr V-37-19 z 28.02.2019 r. w spr.poboru opłaty_śmieci_inkaso.pdf
PDFNr V-38-19 z 28.02.2019 r. w spr. konsultacji społecznych.pdf
PDFNr V-39-19 z 28.02.2019 r. w spr. rozpatrzenia skargi na Wójta.pdf
 

Wersja XML