Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409, na odcinku Steblów (od granicy gminy) - Moszna. Etap I odcinek Moszna - Zielina" (tryb: zaprojektuj i wybuduj) - Przetarg II

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego.pdf
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
 
SIWZ PDFSIWZ Przetarg II.pdf
 
Ogłoszenie o zamówieniu DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx
 
Program funkcjonalno - użytkowy PDF01 PFU_Strzeleczki załącznik nr 1.pdf
 
Formularz ofertowy DOCX02Formularz ofertowy - załącznik nr 2.docx
 
Oświadczenie Wykonawców dot. wykluczenia z postępowania DOC03Oświadczenie wykonawcy-załącznik nr 3.doc
 
Oświadczenie Wykonawców - spełnienie warunków udziału w postępowaniu DOC04Oświadcczenie wykonawcy-załącznik nr 4.doc
 
Grupa kapitałowa DOCX05Grupa kapitałowa - załącznik nr 5.docx
 
Wykaz osób DOCX06 Wykaz osób załącznik nr 6.docx
 
Wykaz robót DOCX07Wykaz robót załącznik nr 7.docx
 
Plan sytuacyjny PDFPlan sytuacyjny I.pdf
PDFPlan sytuacyjny II.pdf
 
Uzgodnienia PDF2017.09.15_UGminy_warunki.pdf
PDF2017.09.18_PSG_warunki.pdf
PDF2017.10.12_Tauron.pdf
PDF2017.11.10_Urząd Ochrony Zabytków.pdf
PDF2017.11.15_PKP.pdf
PDF2017.11.20_Wojewódzki Zarząd Melioracji.pdf
PDF2017.12.07_ZDW.pdf
PDF2017.12.18_RDOŚ_opinia.pdf
 
Wzór umowy PDF011Wzor umowy załącznik nr 11.pdf
 

 

Wersja XML