Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały VI Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2019 r.

PDFNr VI-40-19 z 28.03.2019 r. w spr.zmian budżetu na 2019 r..pdf
PDFNr VI-41-19 z 28.03.2019 r. w spr. zmiany wpf_z_załącznikami.pdf
PDFNr VI-42-19 z 28.03.2019 r. w spr. zmiany w uchwale_budżetowej_gminy.pdf
PDFNr VI-43-19 z 28.03.2019 r. w spr.programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2019 r..pdf
PDFNr VI-44-19 z 28.03.2019 r. w spr. nabycia działki_Racławiczki.pdf
PDFNr VI-45-19 z 28.03.2019 r. w spr.wydzierżawienia działki obręb Chrzelice.pdf
PDFNr VI-46-19 z 28.03.2019 r. w spr. przekazania nieruchomości na rzecz GOK.pdf
 

Wersja XML