Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa drogi wewnętrznej oraz remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Strzeleczki w 2019 roku.

Zawiadomienie o wyb. najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z otwarcia ofert 10.05.2019.pdf
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 536577-N-2019.pdf
 
SIWZ PDFSIWZ.pdf
 
Formularz ofertowy DOCX02Formularz ofertowy - załącznik nr 1.docx
 
Wzór umowy DOCWzór umowy załącznik nr 2a do SIWZ.doc
DOCWzór umowy załącznik nr 2b do SIWZ.doc
 
Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia DOC03Oświadczenie wykonawcy-załącznik nr 3.doc
 
Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu DOC04Oświadczenie wykonawcy-załącznik nr 4.doc
 
Grupa kapitałowa DOCX05Grupa kapitałowa - załącznik nr 5.docx
 
Wykaz osób DOCX06 Wykaz osób załącznik nr 6.docx
 
Wykaz robót DOCX07Wykaz robót załącznik nr 7.docx
 
Dokumentacja projektowa PDFOpis techniczny.pdf
PDFprofil.pdf
PDFprzekroje.pdf
 
Przedmiary PDFPRD_Kujawy_łącznik dróg Głogowska-Prudnicka.pdf
PDFPRD_Smolarnia_Leśna.pdf
PDFPRD_Smolarnia_Pachów.pdf
PDFPrzedmiar Komorniki Sadowa.pdf
 
Dokumentacja techniczna PDFsst Sadowa.pdf
PDFST_00.00-Wymagania_ogólne-Remonty_drog_na_terenie_gminy_Strzeleczki w 2019 roku.pdf
PDFST_00.01-Roboty_drogowe-Remonty_nawierzchni_drog_na_terenie_gminy_Strzeleczki w 2019 roku.pdf
 
Plan zagospodarowania PDFPlan zagospodarowania 1.pdf
PDFPlan zagospodarowania 2.pdf
 

 

Wersja XML