Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa Rynku w Strzeleczkach - etap II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Rynek II.pdf
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFinformacja z otwarcia ofert 13.05.2019.pdf
 
Ogłoszenie o zamówieniu DOCXOgłoszenie o zamówieniu nr 538179-N-2019.docx
 
SIWZ PDFSIWZ.pdf
 
Formularz ofertowy DOCX02Formularz ofertowy - załącznik nr 1.docx
 
Wzór umowy DOCWzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ.doc
 
Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia DOC03Oświadczenie wykonawcy-załącznik nr 3.doc
 
Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania udziału w postępowaniu DOC04Oświadcczenie wykonawcy-załącznik nr 4.doc
 
Grupa kapitałowa DOCX05Grupa kapitałowa - załącznik nr 5.docx
 
Wykaz osób DOCX06 Wykaz osób załącznik nr 6.docx
 
Wykaz robót DOCX07Wykaz robót załącznik nr 7.docx
 
Kanalizacja deszczowa - projekt PDF1 kd plan zagosp STRZELECZKI 2ten.pdf
PDF2 profil kd strzeleczki.pdf
PDF3 wpust strzeleczki.pdf
PDF4 wylot strzeleczki.pdf
PDFPW_OPIS_KD_Strzeleczki Rynek DROGTOM_DRUK.pdf
PDFTabele robot ziemnych Strzeleczki rynek.pdf
PDFUzgodnienie_administrator_cieku.pdf
PDFUzgodnienie_Melioracja.pdf
 
Dokumentacja projektowa nawierzchnia PDFniweleta A-B PRZEKROJE NORMALNE.pdf
PDFOpis techniczny - budowlany branża drogowa.pdf
PDFopornik kamienny 10x25.pdf
PDFopornik kamienny 10x30.pdf
PDFprofil podłużny A-B.pdf
PDFprzekrój 1-1.pdf
PDFprzekrój A-A.pdf
PDFprzekrój E-E.pdf
PDFszczegół ułożenia nawierzchni odcinek A-B.pdf
PDFszczegół ułożenia nawierzchni odcinek I-J.pdf
PDFszczegół wymiany pokrywy studni kablowej.pdf
PDFuzgodnienie Starostwo Krapkowice.pdf
PDFzagospodarowanie terenu.pdf
 
STWiOR PDFD.01.01.01 Roboty pomiarowDROGTOM.pdf
PDFD.01.02.04-Roboty rozbiórkoweDROGTOM.pdf
PDFD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.DROGTOMdoc.pdf
PDFD.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.DROGTOM.pdf
PDFD.03.01.01 - Wymagania ogólne KD.pdf
PDFD.03.01.02 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne KD.pdf
PDFD.03.01.03 - Roboty w zakresie-kanalizacji_deszczowej.pdf
PDFD.04.05.00 Podb i podłoże stabiliz spoiwami hydraul Teramix 32.5.pdf
PDFD.05.03.01-Nawierzchnia z kostki kamiennej DROGTOM.pdf
PDFD.07.02.01 Oznakowanie pionowe DROGTOM.pdf
PDFD.08.01.01a-Krawężniki kamienne DROGTOM.pdf
PDFD-03.02.01a Regulacja studzienek DROGTOM.pdf
PDFD-04.05.00 Stabilizacja cementowo - pisakowa.pdf
PDFD-M-00.00.00-Wymagania ogólneDROGTOM.pdf
PDFOkładka SS.pdf
 
Przedmiar PDFPRZEDMIAR- załącznik nr 11.pdf
 

 

Wersja XML