Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w miejscowości Racławiczki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie nr 551389.pdf
 
SIWZ PDFSIWZ Przebudowa drogi.pdf
 
Formularz ofertowy DOCX02Formularz ofertowy - załącznik nr 1.docx
 
Wzór umowy DOCWzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ.doc
 
Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania DOC03Oświadczenie wykonawcy-załącznik nr 3.doc
 
Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków postępowania DOC04Oświadczenie wykonawcy-załącznik nr 4.doc
 
Grupa kapitałowa DOCX05Grupa kapitałowa - załącznik nr 5.docx
Wykaz osób DOCX06 Wykaz osób załącznik nr 6.docx
 
Wykaz robót DOCX07Wykaz robót załącznik nr 7.docx
 
Dokumentacja projektowa PDFNiweleta.pdf
PDFOpis techniczny.pdf
PDFOznakowanie docelowe.pdf
PDFPrzekroje.pdf
PDFSzczegóły.pdf
 
Przedmiar PDFPrzedmiar załącznik nr 9.pdf
 
Specyfikacje techniczne PDFSTWiOR - załącznik nr 10.pdf
 
Plan zagospodarowania terenu PDFPlan zagospodarowania terenu-Model-załącznik nr 11.PDF
 

 

Wersja XML