Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu pub. dla inwestycji Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Gminy Strzeleczki - Budynek Szkolno - Przedszkolny w Komornikach

PDFObwieszcenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lok.inwestycji celu pub. dla inwestycji Termomodernizacja budynku użyteczności pub. Gminy Strzeleczki - Budynek Szkolno - Przedszkolny w Komornikach.pdf
 

Wersja XML