Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały X Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27.06.2019 r.

PDFNr X-59-19 z 27.06.2019 r. w spr. udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy.pdf
PDFNr X-60-19 z 27.06.2019 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budzetu za 2018 r..pdf
PDFNr X-61-19 z 27.06.2019 r. w spr. udzielenia absolutorium z wykonania budzetu za 2018 r..pdf
PDFNr X-62-19 z 27.06.2019 r. w spr.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFNr X-63-19 z 27.06.2019 r. w spr.wyboru przedstawiciela_Bory_Niemodlińskie.pdf
 

Wersja XML