Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Strzeleczki w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu publicznym - Dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Strzeleczki w roku szkolnym 2019 2020.pdf
 
SIWZ PDFSIWZ.pdf
 
Formularz ofertowy DOCZałacznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy.doc
 
Wykaz sprzętu DOCZałacznik nr 2 do SIWZ Wykaz sprzętu.doc
 
Oświadczenie dot. warunków udziału w postępowaniu DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu - załacznik 3 nr do SIWZ 04.docx
 
Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczeni - załącznik nr 4 do SIWZ 05.docx
 
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ 06.docx
 
Wzór umowy DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy.docx
 

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFZawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego.pdf
 

Wersja XML