Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. Przebudowa Rynku w Strzeleczkach - Etap III

PDFZawiadmienie o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 22.08.2019r.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Przebudowa Rynku w Strzeleczkach - Etap III.pdf

PDFSIWZ Rynek III.pdf
DOCWzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ.doc
DOCXFormularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.docx

DOCOświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3 do SIWZ.doc
DOCOświadcczenie wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ.doc
DOCXGrupa kapitałowa - załącznik nr 5 do SIWZ.docx
DOCXWykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ.docx
DOCXWykaz robót - załącznik nr 7 do SIWZ.docx
PDFDokumentacja projektowa Rynek III - załącznik nr 8 do SIWZ.pdf
PDFOkładka SS.pdf
PDFD-03.02.01a Regulacja studzienek DROGTOM.pdf
PDFD-04.05.00 Stabilizacja cementowo - pisakowa.pdf
PDFD-M-00.00.00-Wymagania ogólneDROGTOM.pdf
PDFD.01.01.01 Roboty pomiarowDROGTOM.pdf
PDFD.01.02.04-Roboty rozbiórkoweDROGTOM.pdf
PDFD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.DROGTOMdoc.pdf
PDFD.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.DROGTOM.pdf
PDFD.03.01.01 - Wymagania ogólne KD.pdf
PDFD.03.01.02 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne KD.pdf
PDFD.03.01.03 - Roboty w zakresie-kanalizacji_deszczowej.pdf
PDFD.04.05.00 Podb i podłoże stabiliz spoiwami hydraul Teramix 32.5.pdf
PDFD.05.03.01-Nawierzchnia z kostki kamiennej DROGTOM.pdf
PDFD.07.02.01 Oznakowanie pionowe DROGTOM.pdf
PDFD.08.01.01a-Krawężniki kamienne DROGTOM.pdf

Wersja XML