Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Strzeleczki w latach polisowych 2020/2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I.pdf
 
Zawiadomienie o unieważnieniu oferty - część II PDFZawiadomienie o unieważnieniu części II zamówienia.pdf
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część III PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część III.pdf
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ PDFOdpowiedź na zapytania do SIWZ.pdf
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 
SIWZ PDFSIWZ - ubezpieczenie mienia.pdf
 
Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia PDFOpis szczegółowy przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.pdf
 
Klauzule obligatoryjne dla ubezpieczenia PDFKlauzule obligatoryjne dla ubezpieczenia - załącznik nr 2 do SIWZ.pdf
 
Klauzule fakultatywne dla ubezpieczenia PDFKlauzule fakultatywne dla ubezpieczenia - załącznik nr 3 do SIWZ.pdf
 
Tabela dot. akceptacji klauzul DOCXTabela dotycząca akceptacji klauzul - załącznik nr 4 do SIWZ.docx
 
Zestawienie pojazdów gminnych PDFZestawienie pojazdów gminnych - załącznik nr 5 do SIWZ.pdf
 
Wykaz mienia XLSXWykaz mienia wraz z opisem dotyczącym zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz przeciwpożarowych - załącznik nr 6 do SIWZ.xlsx
 
Szkodowość zamawiającego PDFSzkodowość Zamawiającego - załącznik nr 7 do SIWZ.pdf
 
Formularz cenowy - Część I DOCXFormularz cenowy Część I - Zadanie A - załącznik nr 8 do SIWZ.docx
 
Formularz cenowy - Część II DOCXFormularz cenowy Część II - Zadanie B - załącznik nr 9 do SIWZ.docx

 
Formularz cenowy - Część III DOCXFormularz cenowy Część III - Zadanie C - załącznik nr 10 do SIWZ.docx
 
Formularz ofertowy DOCXFormularz ofertowy - załącznik nr 11 do SIWZ.docx
 
Wykaz dróg gminnych PDFWykaz dróg gminnych - załącznik nr 12 do SIWZ.pdf
 
Wzór umowy - Część I PDFWzór umowy - Część I - Zadanie A - załąznik nr 13 do SIWZ.pdf
 
Wzór umowy - Część II PDFWzór umowy - Część II - Zadanie B - załącznik nr 14 do SIWZ.pdf
 
Wzór umowy - Część III PDFWzór umowy - Część III - Zadanie C - załącznik nr 15 do SIWZ.pdf
 
Oświadczenie dot. warunków udziału w postępowaniu DOCXOświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udziału - załącznik nr 16 do SIWZ.docx
 
Oświadczenie dot. warunków podstaw wykluczenia DOCXOświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczeni - załącznik nr 17 do SIWZ.docx
 
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej DOCXOświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 18 do SIWZ.docx
 

 

Wersja XML