Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Dobra oraz Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Strzeleczki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFogloszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 
Zapytanie cenowe PDFZapytanie_Ccnowe_OSA_2019.pdf
 
Formularz ofertowy DOCXZałącznik nr 1 do zapytania cenowego wzór oferty OSA.docx
 
Wzór umowy DOCwzór umowy - załącznik nr 2-zmiana terminu.doc
 
Przedmiar Dobra PDFDobra_silownia_i_plac_rekreacyj_PRD.pdf
 
Przedmiar Strzeleczki PDFStrzeleczki_silownia_i_gry_eduk_PRD.pdf
 
Projekt Dobra PDFOPIS TECHNICZNY Dobra.pdf
PDFOSWIADCZENIE_JANIK_Dobra.pdf
PDFOŚWIADCZENIE_BABIK.pdf
PDFPZT_plac_zabaw_Dobra28.02.2019.pdf
PDFSpis_zawartosci_opracowania.pdf
PDFStrona_tytulowa Dobra.pdf
 
Projekt Strzeleczki PDFOPIS TECHNICZNY Strzeleczki.pdf
PDFOSWIADCZENIE_JANIK_Strzeleczki.pdf
PDFOŚWIADCZENIE_BABIK.pdf
PDFPZT_plac_zabaw_Strzeleczki28.02.2019_format_A3.pdf
PDFSpis_zawartosci_opracowania.pdf
PDFStrona_tytulowa Strzeleczki.pdf
 

 

Wersja XML