Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XI Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29.08.2019 r.

PDFNr XI-64-19 z 29.08.2019 r. w spr.zmian budżetu na 2019 r..pdf
PDFNr XI-65-19 z 29.08.2019 r. w spr.zmiany wpf_z załącznikami.pdf
PDFNr XI-66-19 z 29.08.2019 r. w spr.udzielenia pomocy finansowej Woj. Opolskiemu.pdf
PDFNr XI-67-19 z 29.08.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na najem lokalu ul. Sienkiewicza 31.pdf
PDFNr XI-68-19 z 29.08.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na odpłątne nabycie nieruchomości.pdf
PDFNr XI-69-19 z 29.08.2019 r. w spr. pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych.pdf
PDFNr XI-70-19 z 29.08.2019 r. w spr. zgłoszenia kandydata na ławnika które zostawia się bez dalszego biegu.pdf

PDFNr XI-71-19 z 29.08.2019 r. w spr. zmiany uchwały_sposób sprawienia pogrzebu.pdf
PDFNr XI-72-19 z 29.08.2019 r. w spr. wniosku o dodatek energetyczny.pdf
PDFNr XI-73-19 z 29.08.2019 r. w spr.zmiany regulaminuu wynagradzania nauczycieli.pdf
PDFNr XI-74-19 z 29.08.2019 r. w spr.wymiar godzin pracy nauczycieli.pdf

Wersja XML