Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa Rynku w Strzeleczkach - Etap III - przetarg II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z otwarcia ofert 17.09.2019r.pdf
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 
SIWZ PDFSIWZ Rynek III - II przetarg.pdf
 
Formularz ofertowy DOCXFormularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.docx
 
Wzór umowy DOCWzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ.doc
 
Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia DOCOświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3 do SIWZ.doc
 
Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu DOCOświadcczenie wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ.doc
 
Grupa kapitałowa DOCXGrupa kapitałowa - załącznik nr 5 do SIWZ.docx
 
Wykaz osób DOCXWykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ.docx
 
Wykaz robót DOCXWykaz robót - załącznik nr 7 do SIWZ.docx
 
Dokumentacja projektowa - kanalizacja deszczowa PDF1 kd plan zagosp STRZELECZKI 2ten.pdf
PDF2 profil kd strzeleczki.pdf
PDF3 wpust strzeleczki.pdf
PDF4 wylot strzeleczki.pdf
PDFPW_OPIS_KD_Strzeleczki Rynek DROGTOM_DRUK.pdf
PDFTabele robot ziemnych Strzeleczki rynek.pdf
PDFUzgodnienie_administrator_cieku.pdf
PDFUzgodnienie_Melioracja.pdf
 
Dokumentacja projektowa - nawierzchnia PDFniweleta A-B PRZEKROJE NORMALNE.pdf
PDFniweleta C-D PRZEKROJE NORMALNE.pdf
PDFOpis techniczny - branża drogowa.pdf
PDFopornik kamienny 10x25.pdf
PDFopornik kamienny 10x30.pdf
PDFprofil podłużny C-D.pdf
PDFprofil podłużny E-F.pdf
PDFprofil podłużny G-H.pdf
PDFprzekrój 1-1.pdf
PDFprzekrój B-B.pdf
PDFprzekrój C-C.pdf
PDFprzekrój D-D.pdf
PDFszczegół ułożenia nawierzchni odcinek C-D.pdf
PDFszczegół ułożenia nawierzchni odcinek E-F, G-H.pdf
PDFszczegół wymiany pokrywy studni kablowej.pdf
PDFuzgodnienie Starostwo Krapkowice.pdf
PDFzagospodarowanie terenu.pdf
 
Specyfikacje techniczne PDFD.01.01.01 Roboty pomiarowDROGTOM.pdf
PDFD.01.02.04-Roboty rozbiórkoweDROGTOM.pdf
PDFD02000~1.PDF
PDFD02010~1.PDF
PDFD.03.01.01 - Wymagania ogólne KD.pdf
PDFD03010~2.PDF
PDFD03010~3.PDF
PDFD04050~1.PDF
PDFD05030~1.PDF
PDFD.07.02.01 Oznakowanie pionowe DROGTOM.pdf
PDFD08010~1.PDF
PDFD-0302~1.PDF
PDFD04050~1.PDF
PDFD-M-00.00.00-Wymagania ogólneDROGTOM.pdf
PDFOkładka SS.pdf
JPEGinwentaryzacja istniejącego uzbrojenia terenu przy wylocie ze studni D29 (I).jpeg
JPEGinwentaryzacja istniejącego uzbrojenia terenu przy wylocie ze studni D29 (II).jpeg
 
Przedmiar PDFPrzedmiar robót Rynek_etap_III.pdf
 

 

Wersja XML