Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa używanego samochodu typu minivan/van wyposażonego w nowe wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji zabudowane w samochodzie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego.pdf
 
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców PDFOdpowiedzi Zamawiającego na zapytania Wykonawców oraz dodatkowe wyjaśnienia Zamawiającego.pdf
 
Zapytanie ofertowe

PDFZapytanie ofertowe.pdf

Formularz cenowy  DOCXFormularz ofertowy.docx
 
Wzór umowy DOCXProjekt umowy.docx
 

 

Wersja XML