Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24.09.2019 r.

PDFNr XII-75-19 z 24.09.2019 r. w spr.zmian budżetu na 2019 r..pdf
PDFNr XII-76-19 z 24.09.2019 r. w spr.zmiany wpf z załącznikami.pdf
PDFNr XII-77-19 z 24.09.2019 r. w spr.opłaty targowej.pdf
PDFNr XII-78-19 z 24.09.2019 r. w spr. poboru podatku - inkaso.pdf
PDFNr XII-79-19 z 24.09.2019 r. w spr. poboru opłaty za śmieci - inkaso.pdf
PDFNr XII-80-19 z 24.09.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf
PDFNr XII-81-19 z 24.09.2019 r. w spr. zawierdzenia Planu odnowy miejscowości Kujawy.pdf
PDFNr XII-82-19 z 24.09.2019 r. w spr. zawierdzenia Planu odnowy miejscowości Dobra.pdf
 

Wersja XML