Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o lokalizacji inwest. celu publ.-PSZOK

PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o lokalizacji inwest.celu publ.-PSZOK.pdf
 

Wersja XML