Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XIII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29.10.2019 r.

PDFNr XIII-83-19 z 29.10.2019 r. w spr.zmian budżetu na 2019 r..pdf

PDFNr XIII-84-19 z 29.10.2019 r. w spr. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy.pdf

PDFNr XIII-85-19 z 29.10.2019 r. w spr. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
 

Wersja XML