Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa oleju opałowego dla obiektów Gminy Strzeleczki oraz jej jednostek organizacyjnych w roku 2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej.pdf
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFinformacja z otwarcia ofert 14.11.2019.pdf
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 
SIWZ PDFSIWZ.pdf
 
Formularz ofertowy DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc
 
Wykaz dostaw DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - wykaz dostaw.doc
 
Oświadczenie Wykonawców dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie potwierdzajace spełnianie warunków udziału w postępowaniu.docx
 
Oświadczenie Wykonawców dot. przesłanek wykluczenia z postępowania DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx
 
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
 
Wzór umowy DOCZałącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy.doc
 

 

Wersja XML