Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Strzeleczki w latach 2020 - 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 06.12.2019r.pdf
 
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ PDFOdpowiedź na zapytania do SIWZ.pdf
 
Ogłoszenie o sprostowaniu treści ogłoszenia PDFOgłoszenie o sprostowaniu treści ogłoszenia.pdf
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów.pdf
 
SIWZ PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Odpady.pdf
 
Formularz JEDZ DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz JEDZ.doc
 
Formularz ofertowy DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy-rzeczowo - cenowy.doc
 
Wykaz sprzętu DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz sprzętu.doc
 
Wykaz usług DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych usług.doc
 
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
 
Projekt umowy DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy.doc
 
Wykaz pkt. odbioru zużytych baterii i akumulatorów oraz wykaz aptek DOCZałącznik nr 7 do SIWZ-punkty odbioru akumulatorów (2).doc
 

 

Wersja XML