Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania : Przebudowa Rynku w Strzeleczkach - etap III

Informacja z sesji otwarcia ofert i wybór najkorzystniejszej oferty PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 
Zapytanie cenowe PDFZapytanie cenowe.pdf
 
Wzór oferty DOCwzór oferty.doc
 
Wzór umowy DOCwzór umowy.doc
 
Przedmiar robót PDFPrzedmiar robót.pdf
 

 

Wersja XML