Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego.pdf
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 
SIWZ PDFSIWZ.pdf
 
Formularz ofertowy DOCFormularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.doc
 
Oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej DOCXOświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SIWZ.docx
 
Oświadczenie o posiadaniu GUD DOCOświadczenie o posiadaniu GUD - załącznik nr 3 do SIWZ.doc
 
Wykaz zrealizowanych dostaw DOCWykaz zrealizowanych dostaw - załącznik nr 4 do SIWZ.doc
 
Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu DOCXOświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udziału - załącznik nr 5 do SIWZ.docx
 
Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia DOCXOświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia - załącznik nr 6 do SIWZ.docx
 
Wzór umowy ulice DOCXWzór umowy ulice - załącznik nr 7a do SIWZ.docx
 
Wzór umowy obiekty DOCXWzór umowy obiekty - załącznik nr 7b do SIWZ.docx
 
Wykaz punktów poboru energii  DOCXWykaz punktów poboru energii - obiekty - załącznik nr 8 do SIWZ.docx

 
Wykaz punktów poboru energii oświetlenie uliczne DOCXWykaz punktów poboru energii oświetlenie uliczne - załącznik nr 9 do SIWZ.docx
 

 

Wersja XML