Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XIV Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28.11.2019 r.

PDFNr XIV-86-19 z 28.11.2019 r. w spr.zmian budżetu na 2019 r..pdf
PDFNr XIV-87-19 z 28.11.2019 r. w spr.zmian w uchwale budżetowej gminy.pdf
PDFNr XIV-88-19 z 28.11.2019 r. w spr.Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr XIV-89-19 z 28.11.2019 r. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpafdów komunalnych.pdf
PDFNr XIV-90-19 z 28.11.2019 r. w spr. sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu ograniczonego.pdf
PDFNr XIV-91-19 z 28.11.2019 r. w spr. odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.pdf
PDFNr XIV-92-19 z 28.11.2019 r. w spr. odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.pdf
PDFNr XIV-93-19 z 28.11.2019 r. w spr. zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.pdf
PDFNr XIV-94-19 z 28.11.2019 r. w spr. zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli.pdf
 

Wersja XML