Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XVI Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19.12.2019 r.

PDFNr XVI-96-19 z 19.12.2019 r. w spr.uchwalenia budżetu gminny na 2020 r..pdf
PDFNr XVI-97-19 z 19.12.2019 r. w spr.zmiany uchwały wpf z załącznikami.pdf
PDFNr XVI-98-19 z 19.12.2019 r. w spr.zmian budżetu na 2019 r..pdf
PDFNr XVI-99-19 z 19.12.2019 r. w spr.zmiany wpf z załącznikami.pdf
PDFNr XVI-100-19 z 19.12.2019 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej _dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 uczęszczających do żłobków.pdf
PDFNr XVI-101-19 z 19.12.2019 r. w spr. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFNr XVI-102-19 z 19.12.2019 r. w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf
PDFNr XVI-103-19 z 19.12.2019 r. w spr. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFNr XVI-104-19 z 19.12.2019 r. w spr. wystąpienia gminy Strzeleczki z Euroregionu Pradziad.pdf
 

Wersja XML