Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Racławiczki

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na przetarg pn. ,,Rozbudowa z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Racławiczki ''

 

Zawiadamia się o wydłużeniu terminu składania ofert dla zadania „Rozbudowa z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Racławiczki” do dnia 17.02.2020 r., godzina 10:00.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z otwarcia ofert 17.02.2020 r..pdf
 
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców PDFOdpowiedzi na zapytania GOK Racławiczki 11.02.2020.pdf
 
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców PDFOdpowiedzi na zapytania Gok Racławiczki 10.02.2020.pdf
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 
Odpowiedź na zapytania do SIWZ PDFOdpowiedź na zapytanie do SIWZ.pdf
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 
SIWZ PDFSIWZ.pdf
 
Formularz ofertowy DOCXFormularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.docx
 
Wzór umowy PDFWzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ.pdf
 
Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania DOCOświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3 do SIWZ.doc
 
Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu DOCOświadczenie wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ.doc
 
Grupa kapitałowa DOCXGrupa kapitałowa - załącznik nr 5 do SIWZ.docx
 
Wykaz osób DOCXWykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ.docx
 
Wykaz robót DOCXWykaz robót - załącznik nr 7 do SIWZ.docx
 
Dokumentacja projektowa DOCDokumentacja projektowa - załącznik nr 8 do SIWZ.doc
 
Przedmiary robót

Uwaga zmiana przedmiarów !!!

PDFprzedmiar robót - cz. budowlana.pdf
PDFprzedmiar robót - cz. elektryczna.pdf

PDFPrzedmiar robót cz. elektryczna pop..pdf
PDFprzedmiar robót - sanitarna.pdf
PDFPrzedmiar robót cz. sanitarna pop..pdf

Specyfikacje techniczne DOCSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - CZ. ELEKTRYCZNA.doc
PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - cz. sanitarna.pdf
PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ARCH-KONSTR.pdf
 
Charakterystyka energetyczna i sanitarna PDFanaliza OZE, GOK Racławiczki, 01.09.2017.pdf
PDFChE, GOK Racławiczki, 01.09.2017.pdf
 
Dokumenty PDFRaclawiczkiGOK_pieczatki.pdf
PDFDecyzja 18.06.2018.pdf
PDFdecyzja A3 skala 1_500.pdf
JPEGpotwierdzenie_złożenia_wniosku_PB.jpeg
 
Inwentaryzacja PDFA1_rzut_piwnic_inwentaryzacja_skala1-100_format_A3.pdf
PDFA2_rzut_przyziemia_inwentaryzacja_skala1-100_format_A3.pdf
PDFA3_rzut_I_piętra_inwentaryzacja_skala1-100_format_A3.pdf
PDFA4_rzut_więźby_inwentaryzacja_skala1-100_format_A3.pdf
PDFA6_przekrój_A-A_inwentaryzacja_skala1-100_format_A3.pdf
PDFA7_przekrój_B-B_inwentaryzacja_skala1-100_format_A3.pdf
PDFA8_elewacja_boczna1_inwentaryzacja_skala1-100_format_A3.pdf
PDFA9_elewacja_frontowa_inwentaryzacja_skala1-100_format_A3.pdf
PDFA10_elewacja_boczna2_inwentaryzacja_skala1-100_format_A3.pdf
PDFA11_elewacja_tylna_inwentaryzacja_skala1-100_format_A3.pdf
 
Architektura PDFA01_pzt_skala1-500_format_A3+.pdf
PDFA12_rzut_przyziemia_skala1-50_format_A1.pdf
PDFA13_rzut_I_piętra_skala1-50_format_A1.pdf
PDFA14_rzut_dachu_skala1-100_format_A3.pdf
PDFA15_przekrój_A-A_skala1-100_format_A3.pdf
PDFA17_elewacja_frontowa_skala1-100_format_A3.pdf
PDFA18_elewacja_tylna_skala1-100_format_A3.pdf
PDFA19_elewacja_boczna1_skala1-100_format_A3.pdf
PDFA20_elewacja_boczna2_skala1-100_format_A3.pdf
PDFA21_stolarka_fasada_skala1-100_format_A3.pdf
PDFA22_stolarka_drzwi_zew._zadaszenie_skala1-100_format_A3.pdf
PDFA23_stolarka_drzwi_wew_skala1-100_format_A3.pdf
PDFBioz.pdf
PDFGOK Racławiczki-opis PB.pdf
PDFStrona_tytułowa.pdf
 
Konstrukcja PDFK1_rzut_fundamentów_skala1-100_format_A3.pdf
PDFK2_rzut_parteru_skala1-100_format_A3.pdf
PDFK3_rzut_I_piętra_skala1-100_format_A3.pdf
PDFOrzeczenie_techniczne.pdf
PDFPB_Konstrukcja_Opis techniczny.pdf
LOGplot.log
 
Sanitarka PDFA01_pzt_skala1-500_format_A3+.pdf
PDFHVAC-01.pdf
PDFHVAC-02.pdf
PDFHVAC-03.pdf
PDFHVAC-04.pdf
PDFK-01.pdf
PDFK-02.pdf
PDFProfil.pdf
PDFRACŁAWICZKI - GOK - OPIS.pdf
PDFW-01.pdf
PDFW-02.pdf
PDFWK-01.pdf
 
Elektryka PDFE - 06 - Okablowanie paneli.pdf
PDFE - 07 - Schemat falowników.pdf
PDFE - 08 - Schemat TR0 1z2.pdf
PDFE - 09 - Schemat TR0 2z2.pdf
PDFE - 10 - Schemat TR1 1z2.pdf
PDFE - 11 - Schemat TR1 2z2.pdf
PDFE-01_E-02_E-04_E-05.pdf
PDFMetryka projektu.pdf
PDFPW Opis - GOK rew1.pdf
 
Projekt wykonawczy ( inwentaryzacja ) PDF1.pdf
PDF2.pdf
PDF3.pdf
PDF4.pdf
PDF5.pdf
PDF6.pdf
PDF7.pdf
PDF8.pdf
PDF9.pdf
PDF10.pdf
PDF11.pdf
PDFInwentaryzacja całość.pdf
 
Projekt wykonawczy ( opisy ) PDFOPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA.pdf
PDFOpis techniczny całość.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA.pdf
PDFSTRONA TYTULOWA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI.pdf
 
Projekt wykonawczy ( rysunek ) PDFA7 SZCZEGOLY FASADY ALUMINIOWO-SZKLANEJ.pdf
PDFA8 ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ.pdf
PDFA9 ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ.pdf
PDFBelki całość.pdf
PDFElewacje całość.pdf
PDFK1.1 RZUT FUNDAMENTOW.pdf
PDFK1.2 STOPA FUNDAMENTOWA SF-1.pdf
PDFK1.3 TRZPIEN bb STOPY FUNDAMENTOWEJ SF-1.pdf
PDFK1.4 TRZPIEN AA STOPY FUNDAMENTOWEJ SF-1.pdf
PDFK1.5 STOPA FUNDAMENTOWA SF-2.pdf
PDFK1.6 STOPA FUNDAMENTOWA SF-3.pdf
PDFK1.7 KONSTRUKCJA SCIANY COKOŁOWEJ.pdf
PDFK1.8 KONSTRUKCJA PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.pdf
PDFK2.1 KONSTRUKCJA SCIAN PRZYZIEMIA.pdf
PDFK2.2 ZBROJENIE BIEGU DOLNEGO SCHODOW.pdf
PDFK2.3 KONSTRUKCJA BIEGU GORNEGO SCHODOW.pdf
PDFK2.7 SLUP ZELBETOWY S2.pdf
PDFK2.8 STROP ZELBETOWY SZ-1.pdf
PDFK2.9 STROP ZELBETOWY SZ2.pdf
PDFK3.1 SCIANA ZELBETOWA ScZ1.1.pdf
PDFK3.2 SCIANA ZELBETOWA ScZ1.2.pdf
PDFK3.3 SLIP ZELBETOWY S1.1 W SCIANIE ZELBETOWEJ.pdf
PDFK3.4 SLUP ZELBETOWY S1.2 W SCIANIE ZELBETOWEJ.pdf
PDFK4.1 KONSTRUKCJA SCIAN PIETRA.pdf
PDFK4.2 WIENIEC W1.pdf
PDFK4.3 WIENIEC W2 W3.pdf
PDFK4.4 STROPODACH ZELBETOWY NAD PIETREM SZ 2-1.pdf
PDFK5 KONSTRUKCJA DREWNIANA SCENY.pdf
PDFK6 NAPRAWA SPEKAN SCIAN.pdf
PDFK7.1 KONSTRUKCJA DACHU.pdf
PDFK7.2 KONSTRUKCJA STALOWA KLATKI - DZWIGAR DS-1.pdf
PDFK7.3 KONSTRUKCJA STALOWA KLATKI - DZWIGAR DS-2.pdf
PDFK7.4 KONSTRUKCJA STALOWA KLATKI - SLUP STALOWY SS1.pdf
PDFK7.5 KONSTRUKCJA STALOWA KLATKI - SLUP STALOWY SS2.pdf
PDFK7.10 WS1 WYMIAN STALOWY POD WYLAZ DACHOWY.pdf
PDFK7.11 STEZENIA POLACIOWE ST.1.pdf
PDFK7.12 ZESTAWIENIE STALI KLATKA SCHODOWA.pdf
PDFK8 STEZENIA WIENCA W2.pdf
PDFPodciągi całość.pdf
PDFPrzekroje całość.pdf
PDFRzuty całość.pdf
 

 

Wersja XML