Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23.01.2020 r.

PDFNr XVII-105-20 z 23.01.2020 r. w spr. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFNr XVII-106-20 z 23.01.2020 r. w spr.wzoru deklaracji za gospodarowanie odpadami.pdf
PDFNr XVII-107-20 z 23.01.2020 r. w spr.wysokosci stawek opłąt za zajęcie pasa drogowego.pdf
 

Wersja XML