Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XVIII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30.01.2020 r.

PDFNr XVIII-108-20 z 30.01.2020 r. w spr. zmiany budżetu gminy.pdf
PDFNr XVIII-109-20 z 30.01.2020 r. w spr. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy.pdf
PDFNr XVIII-110-20 z 30.01.2020 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. przestrzennego wsi Strzeleczki.pdf
PDFNr XVIII-111-20 z 30.01.2020 r. w spr. sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego lokalu miekszalnego stanowiącego własność gminy.pdf
PDFNr XVIII-112-20 z 30.01.2020 r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Poblemów Alkoholowych.pdf
PDFNr XVIII-113-20 z 30.01.2020 r. w spr. określenie średniej ceny jednostek paliwa na rok szkolny 2019_2020.pdf
PDFNr XVIII-114-20 z 30.01.2020 r. w spr. skargi na Kierownika GOPS.pdf
PDFNr XVIII-115-20 z 30.01.2020 r. w spr.sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy.pdf
PDFNr XVIII-116-20 z 30.01.2020 r. w spr. planów pracy stałych komisji Rady Gminy.pdf
PDFNr XVIII-117-20 z 30.01.2020 r. w spr. przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2020 r..pdf
 

Wersja XML