Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Strzeleczki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ PDFOdpowiedzi na zapytania do SIWZ.pdf
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 
SIWZ

Uwaga zmiany w SIWZ

PDFSIWZ 03.03.2020.pdf

PDFSIWZ.pdf
 

Wyposażenie PSZOK DOCzałącznik nr 1 do SIWZ Wyposażenie PSZOK - szczegółowe zestawienie.DOC
 
Formularz ofertowy DOCzałącznik nr 2 do SIWZ formularz ofertowy.doc
 
Grupa kapitałowa DOCZałącznik nr 3 do SIWZ gr.kapitałowa.doc
 
Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia z postępowania DOCZałącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy.doc
 
Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu DOCZałącznik nr 5 do SIWZ Oświadcczenie wykonawcy.doc
 
Wykaz osób DOCZałącznik nr 6 do SIWZ wykaz osób.doc
 
Wykaz robót DOCzałącznik nr 7 do SIWZ wykaz robót.doc
 
Wzór umowy PDFzałącznik nr 8 do SIWZ wzór umowy PSZOK.pdf
 
Specyfikacje techniczne PDFST-00_OPIS_WYMAGOGÓLNE.pdf
PDFST-00_STR.TYT_WYM-OGÓLNE.pdf
PDFST-01_KONSTRUKCJE.pdf
PDFST-01_STR.TYT._KONSTRUKCJE.pdf
PDFST-02_BRANŻA SANITARNA.pdf
PDFST-02_STR.TYT._SANITARNA.pdf
PDFST-03_OPIS_DROG.pdf
PDFST-03_STR.TYT._DROGI.pdf
PDFSTWiORB_PSZOK_ELEKTR_Strzeleczki.pdf
PDFST_KARTA ZBIORCZA.pdf
 
Dokumentacja projektowa DOCzałącznik nr 10 do SIWZ dokumentacja projektowa.doc
 

Przedmiar część drogowa

PDFPRZEDMIAR_DROGI_v_AP.pdf
 
Przedmiar część elektryczna PDFPrzedmiar_ELEKTR.pdf
 
Przedmiar część konstrukcyjna i architektoniczna PDFPRZEDMIAR_KONSTRiARCH_v_AP.pdf
 
Przedmiar część sanitarna PDFPrzedmiar__STR.TYT._Sanitarna.pdf
PDFRZEDMIAR_SANITARNA.pdf
 

Projekt Wykonawczy branża architektoniczna

PDFkonten_socjalnobiur-ELEWACJE.pdf
PDFkonten_socjalnobiur-RZUT.pdf
PDFmagazyn_Detal.pdf
PDFmagazyn_elewacjeFRONT.pdf
PDFmagazyn_elewacjeTYLNA.pdf
PDFmagazyn_PRZEKRÓJa-a.pdf
PDFmagazyn_rzutDACHU.pdf
PDFmagazyn_rzutPRZYZIEMIA.pdf
PDFmagazyn_ZESTAWIENIEstolarki.pdf
PDFOPIS_PW_ARCH_tytu.pdf
PDFopis_PW_ARCHITEKT.pdf
PDFPZT_PW_.pdf
 
Projekt wykonawczy branża drogowa PDF1. Plan sytuacyjny.pdf
PDF2. Przekroj podluzny.pdf
PDF3.1 Przekroj normalny.pdf
PDF3.2 Przekroj normalny.pdf
PDF4. Szczegol zjazdu.pdf
PDF5. Plan warstwicowy.pdf
PDF6. Plan wytyczeniowy.pdf
PDFPW_OPIS_drogi.pdf
PDFPW_STR-TYT.pdf
 
Projekt wykonawczy branża elektryczna PDFCzesc tekstowa projektu.pdf
PDFRysunki od nr E1 do nr E11.pdf
 
Projekt wykonawczy branża konstrukcyjna PDFK-1.pdf
PDFK-2.pdf
PDFK-3.pdf
PDFK-4.pdf
PDFProjekt WYKONAWCZY _7.01.2020.pdf
PDFPW_STR-TYT_konstr.pdf
 
Projekt wykonawczy branża sanitarna PDFOpis techniczny branża sanitarna.pdf
PDFPW_STR-TYT_SANIT.pdf
PDFS-01 PZT.pdf
PDFS-02 Profil wodociągu.pdf
PDFS-03 Profil kanalizacji.pdf
PDFS-04 Schemat montażowy.pdf
PDFS-05 Komora wodomierzowa.pdf
PDFS-06 Hydrant.pdf
PDFS-07 Pompownia.pdf
PDFS-08 Studnia DN425.pdf
PDFS-09 Zabezpieczenie wodociągu.pdf
PDFS-10 Zabezpieczenie kabla.pdf
 
Teczka załączników formalno - prawnych PDF2_Mapa do cełów projekt.pdf
PDF3_Decyzja WZ PSZOK.pdf
PDF6_1_warunki_wodciąg i kanalizacja.pdf
PDF6_2_warunki elektoenergetyczne TAURON.pdf
PDF6_3_warunki lokalizacji zjazdu z drogi publicznej.pdf
PDF6_4_zgoda ZDW.pdf
 
Projekt budowlany PDF! str_tytuł_1-1.pdf
PDFspis tomów PB.pdf
PDFstr tytułowa PB.pdf
PDFopis_zesz_1_1.pdf
PDFPZT _całość.pdf
PDFPZT 01_1.pdf
PDFPZT 01_2.pdf
PDFPZT 01_3.pdf
PDFzeszyt 1_2.pdf
PDFD_01.pdf
PDFD_02.pdf
PDFD_031.pdf
PDFD_032.pdf
PDFopis zeszytu 1_3.pdf
PDFstr_tyt_ zeszytu 1_3.pdf
PDFS-01 PZT.pdf
PDFS-02 Profil wodociąg.pdf
PDFS-03 Profil kanaliacji.pdf
PDFS-04 Schemat montażowy.pdf
PDFS-05 Komora wodomierzowa.pdf
PDFS-06 Hydrant.pdf
PDFS-07 Pompownia.pdf
PDFS-08 Studnia DN425.pdf
PDFS-09 Zabezpieczenie wodociągu.pdf
PDFS-10 Zabezpieczenie kabla.pdf
PDFzeszyt 1_4.pdf
PDFE1.pdf
PDFE2.pdf
PDFE3.pdf
PDFE4.pdf
PDFE5.pdf
 

 

Wersja XML