Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XIX Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26.02.2020

PDFNr XIX-118-20 z 26.02.2020 r. w spr. zmiany budżetu gminy.pdf
PDFNr XIX-119-20 z 26.02.2020 r. w spr. przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi.pdf
PDFNr XIX-120-20 z 26.02.2020 r. w spr. przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2020-2024.pdf
PDFNr XIX-121-20 z 26.02.2020 r. w spr. udzielenia dotacji gm. Biała_żłobki.pdf
PDFNr XIX-122-20 z 26.02.2020 r. w spr. udzielenia dotacji gm. Prószków_żłobki.pdf
 

Wersja XML