Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za rok 2019

Oświadczenia majątkowe roczne za 2019 rok składane przez: Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta:

PDFMarek Jan Pietruszka.pdf
PDFAnna Maria Kuźnik.pdf
PDFAleksandra Kamińska-Kalisz.pdf
PDFAnna Jadwiga Zamojska-Nocoń.pdf
PDFDorota Maria Olszewska.pdf
PDFGabriela Maria Bartoń.pdf
PDFIwona Chojnacka.pdf
PDFŁukasz Borsuk.pdf
PDFMagdalena Edyta Macioszek.pdf
PDFMartyna Joanna Stoedter.pdf
PDFMarzenna Jadwiga Stein.pdf
PDFNocoń_Małgorzata.pdf
PDFRoman Antoni Nocoń.pdf
PDFSabina Maria Żurek-Serafin.pdf
PDFSylwia Barbara Migot.pdf
PDFSylwia Dorota Wilczek.pdf
PDFDorota Czenczek.pdf

Oświadczenia majątkowe składane przez Przewodniczącego Rady Gminy Strzeleczki za 2019 r.

PDFWolny Włodzimierz.pdf
 

Oświadczenia majątkowe składane przez Radnych Gminy Strzeleczki za rok 2019

PDFGaller_Irena.pdf
PDFJenek_Michał.pdf
PDFKaliński_Marek.pdf
PDFKostka_Henryk.pdf
PDFKurpiela_Hubert.pdf
PDFNocoń_Małgorzata.pdf
PDFNowak_Damian.pdf
PDFPiecha_Anna.pdf
PDFPientka_Adam.pdf
PDFRobota_Krzysztof.pdf
PDFSuchy_Manfred.pdf
PDFTannenbaum_Patryk.pdf
PDFWeindich_Waldemar.pdf
PDFWilczek_Roman.pdf

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek oraz osób upoważnionych przez kierownika jednostki składane w trakcie roku:
PDFAnna Jadwiga Zamojska-Nocoń - w związku z objęciem stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Z Oddziałem Zamiejscowym w Strzeleczkach.pdf
PDFBogumiła Becker-Kalicińska - w związku z zakończeniem pracy jako Kierownik GBP.pdf
PDFMagdalena Daniel - w związku z zakończeniem pracy jako Dyrektor Publicznego Przedszkola z Oddziałem Zamiejscowym w Strzeleczkach.pdf
PDFMartyna Joanna Stoedter - w związku z nadaniem uprawnień.pdf
 

Wersja XML