Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXI Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28.05.2020 r.

PDFNr XXI-130-20 z 28.05.2020 r. w spr. zmiany budżetu gminny na 2020 r..pdf
PDFNr XXI-131-20 z 28.05.2020 r. w spr. zmiany wpf z załącznikami.pdf
PDFNr XXI-132-20 z 28.05.2020 r. w spr. nieodpłatnego_nabycia_nieruchmości_Wawrzyńcowice.pdf
PDFNr XXI-133-20 z 28.05.2020 r. w spr. nieodpłatnego_nabycia_nieruchmości_Dziedzice.pdf
PDFNr XXI-134-20 z 28.05.2020 r. w spr. zamiari połączenia GOK i GBP.pdf
PDFNr XXI-135-20 z 28.05.2020 r. w spr. Regulaminu przyznawania stypendium Wójta.pdf
PDFNr XXI-136-20 z 28.05.2020 r. w spr. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr XXI-137-20 z 28.05.2020 r. w spr.rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.pdf
 

Wersja XML