Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Gminie Strzeleczki

Wójt Gminy Strzeleczki jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Strzeleczki.

Szczegóły w poniższych plikach:

DOCXOgłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych.docx
DOCXOświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO) - PSR 2020 - załącznik nr 3.docx
DOCXOświadczenie o niekaralności - załącznik nr 2.docx
DOCXZgłoszenie kandydata na rachmistrza - załącznik nr 1.docx

Zarządzenie w sprawie powołania gminnego biura :

PDFZarządzenie w sprawie powołania Gminnego Bira Spisowego w Strzeleczkach.pdf
 

Wersja XML