Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Bud

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 
Odpowiedź na zapytania do SIWZ PDFOdpowiedź na zapytania do SIWZ.pdf
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 
SIWZ PDFSIWZ.pdf
 
Formularz ofertowy DOCX02Formularz ofertowy - załącznik nr 1.docx
 
Wzór umowy PDFwzor-umowy-zalacznik-nr-2-do-SIWZ.pdf
 
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia DOC03Oświadczenie wykonawcy-załącznik nr 3.doc
 
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu DOC04Oświadcczenie wykonawcy-załącznik nr 4.doc
 
Informacja o grupie kapitałowej DOCX05Grupa kapitałowa - załącznik nr 5.docx
 
Wykaz osób DOCX06 Wykaz osób załącznik nr 6.docx
 
Wykaz robót DOCX07Wykaz robót załącznik nr 7.docx
 
Dokumentacja projektowa PDFOpis techniczny.pdf
PDFPrzekroje.pdf
PDFNiweleta.pdf
PDFszczegóły.pdf
PDFWpust deszczowy.pdf
 
Przedmiary PDFNowy Bud 2020 przedmiar kwalifikowalny.pdf
PDFNowy Bud 2020 przedmiar niekwalifikowalny.pdf
 
STWiOR PDFSST.pdf
 
Plan zagospodarowania terenu PDFPlan zagospodarowania terenu.pdf
 

 

Wersja XML