Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25.06.2020

PDFNr XXII-138-20 z 25.06.2020 r. w spr. udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr XXII-139-20 z 25.06.2020 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.pdf
PDFNr XXII-140-20 z 25.06.2020 r. w spr. udzielenia absolutorim Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2019 r..pdf
PDFNr XXII-141-20 z 25.06.2020 r. w spr. zmiany budżetu gminny na 2020 r..pdf
PDFNr XXII-142-20 z 25.06.2020 r. w spr. zmiany uchwały wpf.pdf
PDFNr XXII-142-20 z 25.06.2020 r. w spr. zmiany uchwały wpf z załącznikami.pdf
 

Wersja XML