Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021

Szczegóły poniżej:

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCZałacznik nr 1A do SIWZ Formularz ofertowy.doc
DOCZałacznik nr 1B do SIWZ Formularz ofertowy.doc
DOCZałacznik nr 2 do SIWZ Wykaz sprzętu.doc
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu - załacznik 3 nr do SIWZ 04.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczeni - załącznik nr 4 do SIWZ 05.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ 06.docx
PDFZałącznik nr 6a do SIWZ Wzór umowy Część I.pdf
 

Wersja XML