Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Strzeleczki


Gmina Strzeleczki ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publiczne Gminy Strzeleczki

Szczegóły w poniższych plikach:
 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOdpowiedzi do SIWZ.pdf
PDFAudyt energetyczny v10 do wyjasnien.pdf

PDFOSP Strzeleczki_Elewacja 1.pdf
PDFOSP Strzeleczki_Elewacja 2.pdf
PDFOSP Strzeleczki_Elewacja 3.pdf
PDFOSP Strzeleczki_Elewacja 4.pdf
PDFOSP Strzeleczki_Przekrój.pdf
PDFParter OSP_Strzeleczki.pdf
PDFPiętro OSP_Strzeleczki.pdf
PDFPiwnica OSP_Strzeleczki.pdf
PDFStrych OSP_Strzeleczki.pdf
PDFWieza OSP_Strzeleczki.pdf

PDFSzkoła Komorniki_Elewacja 1.pdf
PDFSzkoła Komorniki_Elewacja 2.pdf
PDFSzkoła Komorniki_Elewacja 3.pdf
PDFSzkoła Komorniki_Elewacja 4.pdf
PDFSzkoła Komorniki_Parter.pdf
PDFSzkoła Komorniki_Piętro.pdf
PDFSzkoła Komorniki_Piwnica.pdf
PDFSzkoła Komorniki_Strych.pdf


UWAGA, Zmiana terminu składania ofert:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZawiadomienie o zmianie terminu złożenia ofert.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFPFU.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFWYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA OSP STRZELECZKI.pdf
PDFWYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA SZKOLA KOMORNIKI.pdf
DOCzałącznik nr 2 do SIWZ formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ gr.kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy.doc
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy.doc
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ wykaz osób.doc
DOCzałącznik nr 7 do SIWZ wykaz robót.doc
PDFzałącznik nr 8 do SIWZ wzór umowy Termomodernizacja.pdf
 

Wersja XML