Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28.07.2020 r.

PDFNr XXIII-143-20 z 28.07.2020 r. w spr. zmiany budżetu gminny na 2020 r..pdf
PDFNr XXIII-144-20 z 28.07.2020 r. w spr. zmiany wpf.pdf
PDFNr XXIII-145-20 z 28.07.2020 r. w spr. przyjęcia zmiany do planu gospod. niskoemisyjnej gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr XXIII-146-20 z 28.07.2020 r. w spr.określenia ceny paliwa na rok szkolny 2020 - 2021.pdf
 

Wersja XML