Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXIV Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27.08.2020 r.

PDFNr XXIV-147-20 z dnia 27.08.20 w sprawie Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej.pdf
PDFNr XXIV-148-20 z dnia 27.08.20 w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr XXIV-149-20 z dnia 27.08.20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odp. kom. od właścicieli nieruchomości i zagospod. tych odpadów ......pdf
PDFNr XXIV-150-20 z dnia 27.08.20 w sprawie określenia górnych stawek opłat na terenie gminy Strzeleczki, ponoszonych przez właścicieli nieruch., którzy nie są zobow.....pdf
PDFNr XXIV-151-20 z dnia 27.08.20 w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Racławiczki na lata 2018 - 2023.pdf

Wersja XML